Algemene Voorwaarden

Privacy, aansprakelijkheid en gebruiksvoorwaarden (Algemene voorwaarden) (Versie 3.0 – mei 2018)

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk uitgever:

Roularta Media Group
Meiboomlaan 3
8800 Roeselare

Toepassing algemene voorwaarden

Een ieder die van de digitale media gebruikt maakt, teksten leest, bestanden download, informatie plaatst verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en bepalingen zoals die hierna vermeld zijn en deze zonder voorbehoud na te leven.

Alle aanspraken en rechten in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de digitale media van Roularta Media Group en de door haar ingeschakelde derden partijen.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Roularta Media Group.