In Vitro Maturatie of IVM

IVM of In Vitro Maturatie is een voortplantingstechniek vergelijkbaar met IVF, een belangrijk verschil is dat er bij IVM onrijpe eicellen worden weggenomen uit de eierstokken. De eicellen ondergaan een kunstmatige rijping of maturatie in het laboratorium. Na de rijping worden eicellen, net als bij IVF, bevrucht met de ICSI techniek en daarna worden één of meerdere embryo’s ingeplant in de baarmoeder.

De eerste IVM baby in Nederland werd geboren eind 2009, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

Hoe verloopt een IVM behandeling?

De stappen bij een IVM behandeling zijn hetzelfde als bij IVF, behalve dat er geen hormonale follikelstimulatie is en dat er een maturatie stap (rijping in het labo) wordt toegevoegd:

  1. Eicelpunctie
  2. (In Vitro) Maturatie van de eicellen
  3. Verzamelen en voorbereiden van de zaadcellen
  4. Bevruchting
  5. Embryo transfer

Eicelpunctie

Bij IVF krijg je vóór de eicelpunctie, het oogsten van de eicellen, FSH toegediend waardoor meerdere eicellen tegelijkertijd gaan rijpen. Omdat bij IVM de rijping achteraf, kunstmatig buiten het lichaam gebeurt is deze follikelstimulatie met FSH niet nodig. Je krijgt enkel, ongeveer 36 uur vóór de eicelpunctie, een HCG injectie.

Het eigenlijke oogsten van de eicellen bij IVM is vergelijkbaar met IVF. De eicellen worden, meestal onder lokale verdoving, met een holle naald weggezogen uit de eierstok. Deze ingreep wordt aangestuurd via een echografie.
Zonder voorafgaande hormoonbehandeling zijn de eierstokken moeilijker te zien op echografie, ook de ongerijpte eicellen zijn minder zichtbaar. Daarom wordt IVM niet toegepast wanneer je zwaarlijvig bent en dit de eicelpunctie bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Maturatie van de eicellen

De kunstmatige maturatie van de eicellen is specifiek voor IVM. Hierbij worden de ongerijpte eicellen, na de eicelpunctie, in een petri-schaaltje gevuld met speciaal medium gebracht. Wereldwijd zijn wetenschappers volop aan de slag om deze maturatie stap te optimaliseren, zodat op termijn kunstmatige eicel rijping even goede resultaten oplevert als rijping in de eierstokken.

Verzamelen en voorbereiden van de zaadcellen

Zaadcellen worden voor In Vitro Fertilisatie meestal verzameld door ejaculatie, dit is bij In Vitro Maturatie niet anders.

In Vitro Maturatie

Bij ICSI wordt één zaadcel met een zeer fijne
naald geinjecteerd in de eicel.
figuur: in public domain

Bevruchting

De bevruchting van de eicellen door de zaadcellen gebeurt bij IVM vrijwel uitsluitend met ICSI, of IntraCytoplasmatische Sperma-Injectie. Bij ICSI wordt één zaadcel met een zeer fijne naald geinjecteerd in de eicel.

Na kunstmatige bevruchting met ICSI wordt de ontwikkeling van de embryo’s enkele dagen ‘in vitro’ opgevolgd alvorens de beste embryo’s te selecteren voor terugplaatsing.

Embryo transfer

Enkele dagen na de bevruchting, net als bij IVF, wordt beslist welke embryo’s geschikt zijn om in de baarmoeder teruggeplaatst te worden. Embryo’s die kwalitatief goed zijn en niet onmiddelijk worden teruggeplaatst, worden ingevroren voor eventuele latere pogingen.

Ook bij IVM krijg je voor de eigenlijke terugplaatsing progesteron toegediend, om het baarmoederslijmvlies klaar te maken voor innesteling. De transfer van de embryo’s naar de baarmoeder gebeurt met een flexibele katheter via de vagina. Je kan na de terugplaatsing onmiddelijk naar huis.

Net als bij IVF is de terugplaatsing en innesteling het meest kritisch. Bij IVF is het succes bij een terugplaatsing zo’n 30 tot 35 procent, de slaagkans bij IVM is lager.

Voordelen van IVM

Bij IVM moeten de eicellen niet rijp zijn, er is immers een kunstmatige rijping in het laboratorium voorzien. Hierdoor moet je vooraf geen zware hormonenbehandeling ondergaan, je blijft dus gespaard van de bijhorende nevenwerkingen en de hoog oplopende kosten voor deze medicatie. Door het wegvallen van de hormoonbehandeling zal zwanger worden met IVM op termijn goedkoper worden dan IVF.

De hormonen die toegediend worden bij IVF houden risico’s in, vooral wanneer je PCO hebt verhoogt dit de kans op OHSS. Ovarian HyperStimulation Syndrome of OHSS is een ernstige reactie waarbij de eierstokken opzwellen als gevolg van overgevoeligheid aan de hormoonbehandeling, in sommige gevallen met fatale gevolgen. Dankzij IVM komen vrouwen die door PCO of andere redenen geen extra hormonen mogen innemen toch in aanmerking voor kunstmatige bevruchting.

Het wegnemen van eicellen met IVM gaat een stuk sneller dan bij IVF, ook weer dankzij het wegvallen van de voorafgaande behandeling met hormonen. Wanneer je als jonge vrouw behandeld moet worden voor kanker, en later je kinderwens nog wil vervullen, dan kunnen ongerijpte eicellen snel opgepikt en ingevroren worden. Later kan je, na het overwinnen van kanker, kiezen voor een kunstmatige bevruchting met IVM.

Waar kan ik terecht voor In Vitro Maturatie?

In Nederland loopt er een onderzoek naar IVM in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch waarbij de veiligheid en de effecten van In Vitro Maturatie op lange termijn worden bestudeerd in een beperkt aantal zwangerschappen.

In België wordt IVM toegepast sinds begin 2010. Je kan er ook als buitenlander terecht in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel voor verschillende vruchtbaarheidstechnieken.

« | »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *