Echografie

De echografie is het belangrijkste prenatale onderzoek. Bij een echografie worden ultrasone geluidsgolven gebruikt, deze weerkaatsen op het weefsel en op de baby in je baarmoeder. De weerkaatste geluidsgolven worden opgevangen om zo een beeld te vormen.

Het beeld is dus de echo van het geluid dat wordt opgevangen, vandaar de naam echografie. Met dit prenataal onderzoek kan de duur van de zwangerschap berekend worden, kan het geslacht van je baby bepaald worden en kunnen eventuele problemen aan het licht gebracht worden.

Het eerste beeld is als aanstaande ouder een emotioneel moment, alles wordt plots echt. De ultrasone geluidsgolven zijn onschadelijk voor de baby en voor jezelf, maak je dus geen zorgen over het gehoor van je baby.

Iedere zwangere krijgt bij de verloskundige een echo. Meestal twee of drie maal tijdens de zwangerschap:

  • Eerste echo, aan het begin van de zwangerschap meestal vóór 12 weken
  • Tweede echo rond de 20ste week
  • Derde echo rond de 7de maand zwangerschap, wordt niet in alle centra standaard uitgevoerd
In Nederland worden enkel de 12 weken en de 20 weken echo terugbetaald door de zorgverzekering, tenzij er een medische indicatie is en verder onderzoek nodig blijkt. Je kan uiteraard op eigen kosten één of meerderepretecho’s in 2D of 3D laten maken.

De eerste echografie

Aan het begin van de zwangerschap, meestal vóór 12 weken, wordt een termijnecho gemaakt. Je baarmoeder is nog klein en zit volledig achter het schaambeen verborgen, daarom is deze eerste echografie een vaginale echo: de sonde wordt vaginaal ingebracht. Dit is niet pijnlijk en je zal er achteraf geen last van ondervinden.

De 12 weken echo laat toe door bepaling van de lengte van het embryo de zwangerschapsduur(of termijn) vast te stellen, en dus de bevallingsdatum te berekenen. Je hoort en ziet bij deze echo reeds het hartje slaan, wat een hele geruststelling is. Met deze echografie kan ook nagekeken worden of het geenbuitenbaarmoederlijke zwangerschap is en of het eventueel om een meerling gaat.

De 20 weken echo

De echografie op 20 weken is uitgebreider dan de eerste. Je baarmoeder is nu voldoende groot en ligt boven het schaambeen dus een vaginale echo is niet meer nodig. Om de overdracht van ultrasone geluidsgolven te verbeteren wordt eerst een gel op je buik gewreven. Daarna gaat men met een sonde heen en weer bewegen over je buik, net ter hoogte van je baarmoeder. Het is beter deze echo met een volle blaas te ondergaan, dat zou een duidelijker beeld geven.

Op 20 weken wordt je kindje werkelijk van top tot teen bekeken om zichtbare afwijkingen vast te stellen. De verschillende orgaansystemen, ledematen, positie van de placenta en hoeveelheid vruchtwater worden bekeken. Zo kunnen eventuele problemen opgespoord worden. Ook kan het geslacht van je baby bepaald worden.
Deze echografie is geen garantie dat je baby helemaal gezond is, bepaalde afwijkingen zijn niet te zien op een echografie. Als er een vermoeden is dat het kind een afwijking heeft dan is vaak verder onderzoek nodig. De 20 weken echo is niet verplicht, maar veel ouders kiezen ervoor om gerustgesteld te zijn.

De 7 maanden echo

De laatste echografie vindt meestal plaats rond de 7de maand van de zwangerschap. Het doel van deze echo is afwijkingen opsporen die voordien nog niet ontdekt waren, de groei evalueren en de ligging van de baby in de baarmoeder bepalen (hoofdligging, dwarsligging of stuitligging). Een echografie op 7 maanden wordt niet overal standaard uitgevoerd, sommige centra doen dit enkel wanneer er bv. twijfel is aan de ligging van de baby.

« | »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *